Vaszilievits de Temesrékás

Císař František Josef I. povýšil 29. října 1904 Vazula Vaszilievitse, kuriálního soudce, spolu s dětmi Istvánem a Jánosem vzešlými z manželství s Eulálií Millasin a s Milánem, Vazulem, Fedorem, Lászlóem, Olgou, Adél a Alvinou vzešlými z manželství s Adél Bognár, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát temesrékási (de/von Temesrékás) a erb:

Štít je rozdělen zlatým břevnem se čtyřmi modrými hvězdami červeno – modře, přese vše je zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, v levé černé váhy, postavený na zeleném trojvrší, na jehož prostředním pahorku rostou tři zlaté růže, v horních rozích je lev provázen stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, stříbrné a modré.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 309, 344-346 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com