Vajda de Kunagóta

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 16. ledna 1904 Lajose Vajdu, statkáře a obyvatele Aradu, spolu se synem Zsigmondem a dcerami Margit a Ilonou vzešlými z manželství s Rózou Wallfisch, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát kunagótai (de/von Kunagóta) a erb:

Štít rozdělen zlatým zúženým břevnem. Nahoře je v červeném zlatý úl, k němuž se slétají tři zlaté včely. Dole v modrém je zlaté ozubené kolo, jímž jsou prostrčeny dva zkřížené zlaté obilné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté klasy.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  238, 274-276 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com