Vajda de Bajmok

Listinou danou v Ischlu 28. července 1908 povýšil císař František Josef I. Imreho Vajdu, ředitele Uherské obchodní a.s., spolu se synem Miklósem Péterem a dcerou Katalin vzešlými z manželství s Erzsébet Landsberger, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát bajmoki (de/von Bajmok) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pravém předním pařátu zlatou Merkurovu hůl, provázený v pravém horním rohu stříbrnou lilií, v levém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi tři modré růže na zelených olistěných stoncích.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 880, 964-965 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com