Uriel

Vlastnoručním listem ze dne 5. července 1904 císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu Josepha Uriela narozeného 3. března 1840 ve Fulneku, genrálního štábního lékaře, šéfa vojenského lékařského důstojnického sboru, předsedu 14. oddělení na říšském ministerstvu války a člena vojenského sanitního výboru, do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 4. srpna 1904 udělil Josefu rytíři von Uriel erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v černém zlaté břevno. 2. a 3. ve stříbře červený heroltský kříž. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatým břevnem, zadní stříbrné s červeným heroltským křížem, přikrývadla černo – zlatá; II. stejná křídla v opačném pořadí, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou DEUS LUX MEA.

Vlastnoručním listem ze dne 13. května 1913 císař povýšil skutečného tajného radu Josepha rytíře von Uriel do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 29. května 1913 polepšil Josephu svobodnému pánu von Uriel erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com