Uračova, z

Císař Rudolf II. udělil listinou vydanou v Praze 24. července 1604 kutnohorskému měšťanovi Matouši Jílovskému, registrátoru účetní kanceláře (puchhalterie) české komory a svému služebníkovi Natanielu Vodňanskému a domažlickému měšťanovi Adamu Voprchovi erb a predikát z Uračova:

V modrém štítě je zlatá kvádrovaná zeď o třech stínkách. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva zlato – modře dělené rohy, mezi nimi obrněná ruka držící v obrněné pěsti sedm ječných klasů.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 46, 49.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com