Unger von Żurawniki

Franz Karl Unger se narodil roku 1864 v Adrii v Itálii. Do armády vstupuje 8. ledna 1882 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 41. Titulárním desátníkem se stává 18. srpna 1882, titulárním četařem 18. září 1882. Jako kadet titulární šikovatel nastupuje 18. srpna 1883 u pěšího pluku č. 98, 26. září 1883 se stává kadetem desátníkem a 1. února 1884 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1887 a nadporučíka 1. května 1891. 19. března 1893 je přidělen k zeměbraneckému praporu č. 2, aktivní službu u zeměbrany nastupuje u tohoto pluku 18. září 1893. Od 1. prosince 1895 do 31. října 1898 je učitelem na zeměbranecké škole důstojnických aspirantů ve Vídni a působí jako adjutant zeměbraneckého divizionáře. 1. listopadu 1898 je povýšen na hejtmana 2. třídy s funkcí konceptního důstojníka při velitelství zeměbrany ve Vídni, jíž vykonává do 31. března 1900. 1. listopadu 1900 je povýšen na hejtmana 1. třídy, 1. října 1901 je převelen k pěšímu pluku zeměbrany č. 32 a 1. května 1907 k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 2, v jehož řadách je 1. listopadu 1910 povýšen na majora a 1. května 1914 na podplukovníka. Po vypuknutí Velké války se účastní bitvy u Lembergu, jejíhož pátého dne si obranou postu u żurawnik před ruskou přesilou vysloužil Vojenský záslužný kříž III. třetí třídy. Od 18. října 1914 velel skupině určené k osvobození Przemyślu sestávající se z 2. pěšího pluku zeměbrany, polovičního praporu pěšího pluku zeměbrany č. 21, praporu pluku zemských střelců č. 1 a praporu královské uherské zeměbrany č. 2 u Zrotowic. Odrazil dva noční útoky Rusů a po překonání epidemie cholery obsadil Zrotowice a posílená ruská opevnění východně od nich. 29. října večer byla jeho skupina konečně vystřídána čerstvými silami. V dalším průběhu války byl jako prozatímní velitel pěšího pluku zeměbrany č. 2 umístěn u Podzamcze v Ruském Polsku západně od Pilicy. Do kontaktu s nepřítelem se dostal až 15. listopadu. 18. listopadu 1914 odrazil ruský útok a podařilo se mu získat kolem 400 zajatců, když nad jeho jednotkou vybuchl šrapnel, jehož náplň mu prostřelila hruď. Po tříměsíční rekonvalescenci byl jmenován velitelem záložního praporu. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 12. ledna 1916 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von żurawniki  a erb:

Štít je rozdělen zúženým stříbrným břevnem. Nahoře v červeném jsou dvě zkřížené šavle se zlatým košem, které jsou na zkřížení svisle přeložené zlatou trumpetou a provázené po stranách zlatým letopočtem 1914 rozděleným na dvě části. Dole v zeleném je stříbrná protěž se zlatým semeníkem provázená dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající paže v modrošedém rukávu držící vodorovně v pěsti lučíkem nahoru pušku s nasazeným bodákem a svěšeným řemenem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com