Unger (1872)

Vzestup rodiny Ungerů začal již v první polovině 19. století. V roce 1836 koupil Ferdinand Unger za 30 000 zlatých konvenční měny od knížat Rohanů panství Malý Rohozec se zámkem, v jehož blízkosti o deset let později založil (dodnes existující) pivovar. Jeho syn Karel zdědil velkostatek, jehož odhadní cena narostla již na 125 000 zlatých konvenční měny, roku 1850. Aktivně se podílel na veřejném životě, byl členem okresní školní rady v Turnově a poslancem českého zemského sněmu a za své zásluhy byl vyznamenán rytířským křížem Řádu Františka Josefa. Největšího ocenění se dočkal 25. července 1872, kdy jej císař bez taxy povýšil do šlechtického stavu. Listinou z 15. října 1872 mu pak byl udělen predikát šlechtic Unger (Edler von Unger) a erb:

V modrém štítě černé, zlatě lemované břevno se třemi zlatými hvězdami vedle sebe. V horním poli zlatý orel s červenými jazyky, v dolním z hrotu štítu vyrůstají tři zlaté obilné klasy, krajní odvrácené, každý se dvěma listy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená orlí křídla - pravé modré s černým, zlatě lemovaným břevnem, na kterém je zlatá včela, zadní zlaté. Pod štítem je zlatá páska s černým nápisem Recte faciendo securitas.

Malorohozecký velkostatek byl v majetku rodiny až do roku 1910, kdy jej Karlův syn Karel i s pivovarem prodal za 900 000 korun firmě Společenský pivovar hostinských, s.r.o., jejímž byl třetinovým vlastníkem.

-------------------------

K dějinám malorohozeckého pivovaru: http://www.pivorohozec.cz/Historie.html

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com