Ungár de Ómorovicza

Císař František Josef I. povýšil 14. června 1913 Józsefa Ungára, statkáře v Bácskossuthfalvě (dnes Stara Moravica, Srbsko), a jeho syny  Bélu, Mátyáse, Lipóta a Imreho vzešlé z manželství s Fani Bachrach do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ómoroviczai (de/von Ómorovicza) a erb:

Pod zlatou hlavou se čtyřmi červenými hvězdami polceno. Vpravo v modrém na zeleném pahorku vyrůstají ze zlaté koruny tři zlaté klasy. Vlevo v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrný srp. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná paže držící tři zlaté pšeničné klasy.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 69-70 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com