Umbscheiden von und zu Rittersdorf

Rod Umbscheidenů pochází z Lucemburku, kde se připomíná již roku 1244.  Johann Umbscheiden působil ve službách lichtenštejnského knížete Jana Adama jako jeho tajemník a vychovatel během cest do Španělska, Itálie, Německa, Nizozemí, Holandska a Anglie. Později se stal soudcem a oženil se s Marií Breidtovou, dědičkou panství a hradu Rittersdorf u západněmeckého Eifelu, které bylo tehdy součástí Lucemburska a tím Rakouského Nizozemí. Jako jeho vlastník se připomíná roku 1708, respektive 1714.

Listinou danou ve Vídni 20. července 1722 povýšil Jan Adam kníže Svaté říše římské a vladař domu lichtenštejnského, kníže opavský a krnovský (von und zu Liechtenstein in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf) Johanna na základě palatinského privilegia, které císař Ferdinand III. udělil 23. října 1654 jeho předkovi Gundakarovi, do šlechtického stavu s predikátem rytíř/Ritter von und zu Rittersdorf a udělil mu erb:

Stříbrno-červeně dělený štít. Nahoře rostoucí červený lev, dole muří noha (pentagram). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno–stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com