Ulrich z Trenkheimu

Císař František Josef I. povýšil 1. července 1896 Heinricha Ulricha narozeného roku 1847 v Lembergu, majora pěšího pluku Erzherzog Leopold č. 53, držitele vojenského záslužného kříže, vojenského služebního vyznamenání III. třídy pro důstojníky a válečné medaile, za 30 let služby (od 1865) s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Trenkheim a erb:

Dělený štít. Nahoře jsou v červeném dva zkřížené meče se zlatými jilci a záštitou převýšené zlatou hvězdou. Dole stříbrno – modře šachováno ve čtyřech řadách. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com