Ulrich alias Schatling

Listinou danou ve Vídni 11. března 1755 povýšila císařovna Marie Terezie Ioanna Ulricha alias Schatlinga do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

V červeno – stříbrně kosmo děleném štítě je zlato – červeně kosmo dělený gryf držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 43. kötet, 524-526 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com