Ullmann ze Sárvaru

Císař František Josef I. povýšil Stephana Ullmanna, titulárního majora na odpočinku narozeného v Budapešti 1827, za jeho více jak třicetiletou službu (od 1842) do šlechtického stavu. Listinou z 20. května 1880 mu byl udělen predikát ze Sárvaru (von Sárvár) a erb:
 
Ve stříbrném štítě s červeným břevnem je na zeleném trojvrší obrněná paže se zlatým kováním na okrajích plechů držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com