Ullmann z Erény

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 26. června 1880 Emericha Ullmanna narozeného 1844 v Budapešti, privilegovaného velkoobchodníka tamtéž, Ludwiga Ullmanna narozeného 1846 v Budapešti, továrníka tamtéž, a Alexandera Ullmanna narozeného 1850 v Budapešti, doktora práv a směnečného a soudního advokáta tamtéž, na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného jejich zemřelému otci Carlu Ullmannovi, velkoobchodníku v Budapešti, do rytířského stavu. Listinou z 19. července 1880 jim udělil predikát rytíř Ullmann z Erény (Ritter Ullmann von Erény) a erb:
 
Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře je červený do středu obrácený lev s červeným jazykem. 2. v zeleném jsou tři stříbrné hvězdy (2,1). 3. v zeleném je stříbrná růže. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno - stříbrná; II. dvě složená křídla, přední zelené a zadní stříbrné, přikrývadlo zeleno - stříbrná. Pod štítem je červená páska se stříbrnou devizou INTEGRAE VITAE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com