Ullmann de Baranyavár

Císař František Josef I. listinou danou v Budapešti 4. března 1889 povýšil Móricze Györgye Ullmanna, velkoobchodníka v Budapešti, spolu se syny Emilem, Pálem a Adolfem a dcerami Saroltou, Herminou, Adél, Emmou, Vilmou, Irmou a Alicí vzešlými z manželství s Julií Leon, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát baranyavári (de/von Baranyavár) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě olivovou ratolest o sedmi listech převýšený třemi zlatými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatou Merkurovu hůl se stříbrnými křídly a zelenými hady. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou IN LABORE VIRTUS.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. dubna 1918 povýšil císař Karel I. Adolfa Ullmanna de Baranyavár, náměstka generálního ředitele Uherské všeobecné uvěrové banky, do uherského stavu svobodných pánů. Diplom nebyl vydán.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 193, 294-297 oldal; 73. kötet, 399 oldal.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 218.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com