Ullmann

Císař František Josef I. povýšil majora Emanuela Ullmanna narozeného 1833 v Lokti, über complet pěšího pluku Freiherr von Handel č. 10, podředitele 4. mapovacího oddělení, držitele důstojnického služebního vyznamenání I. třídy, držitele válečné medaile z r. 1873 a tyrolské pamětní medaile roku 1866, za více jak třicetiletou službu do šlechtického stavu. Listinou z 19. dubna 1880 mu udělil predikát šlechtic (Edler von) a erb:
 
Polcený štít. Vpravo ve zlatě roste na zeleném trávníku na vrcholu skalnatého kužele přirozená protěž. Vlevo je v modrém stříbrné břevno s červenou hvězdou podložené svisle stojícím mečem se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže se zlatě kovanými okraji plechů držící v nahé ruce meč ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com