Ullisperger z Donautreu

Michael Ullisperger pocházel z rodiny vojáka, který sloužil 38 let v rakouské armádě. Narodil se roku 1811 v Katharinafeldu v Banátu (dnes Ravni Topolovac, Srbsko). Jako dobrovolník vstoupil k ženijnímu vojsku. Čtrnáct let sloužil v pontonýrském praporu, poté ještě tři a půl roku u pionýrského sboru a dosáhl hodnosti nadporučíka. Roku 1846 je z armády propuštěn a 31. července nastupuje u 1. c. k. privilegované rakouské paroplavební společnosti. Při válečném tažení roku 1849 proti povstalým Maďarům se dobrovolně ujal velení válečného parníku FML Graf Schlick s nímž se vyznamenal v přestřelce u Dunakeszi a při pokusu o osvobození remorkéru Hercules. Za své zásluhy byl vyznamenán Řádem železné koruny, který mu byl udělen 11. prosince 1849. Po potlačení povstání se vrátil k civilní službě u paroplavební společnosti, u níž dosáhl postavení přístavního kapitána. Na základě Řádu železné koruny jej císař František Josef I. 24. června 1858 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Ullisperger z Donautreu/Ritter Ullisperger von Donautreu a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v červeném do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Vlevo je ve zlatě černá kotva dvakrát ovinutá provazem a svisle postavená na černé buzole se stříbrným ciferníkem s černým označením světových stran (N,S,W,O). Dole v modrém pluje doprava po vodě rakouský válečný parník s černým kouřícím komínem, zlatým krytem kolesa kde je post kapitána a kormidelníka, deseti kanóny ze žlutého kovu, z nichž jeden na přídi a jeden na zádi míři dopředu a dozadu, z kanonů na bocích jsou viditelné jen čtyři, na přídi stojí stěžeň se stříbrnou skasanou plachtou a s červeným wimpelem se stříbrným břevnem, na zádi je červená vlajka se stříbrným břevnem nesoucím zlatou korunu, podobná vlajka, ale menší a bez koruny je na přídi, z přídě dolů visí černá kotva. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. kotva ze štítu, přikrývadla černo - zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com