Ugybinacz

Listinou danou ve Vídni 20. listopadu 1823 císař František I. povýšil Michaela Ugybinacze, kapitána Sankt-Georgenského pluku varaždínských hraničářů, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře polceno, vpravo je v modrém svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou ovinutý zelenou vavřínovou ratolestí, vlevo je v červeném stříbrné břevno. Dole ve zlatě protéká šikmo řeka, přes níž vede uprostřed most. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže držící v obrněné pěsti meč ze štítu.

Királyi Könyvek, 64. kötet, 987-991 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com