Uffenheimer z Fennheimu

Císař František Josef I. povýšil Eduarda Uffenheimera, ministerského sekretáře na říšském ministerstvu financí narozeného 16. července 1820 ve Vídni, na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného kabinetním listem z 5. dubna 1868 do rytířského stavu. Listinou ze 4. srpna 1868 získal predikát rytíř Uffenheimer z Fennheimu (Ritter Uffenheimer von Fennheim) a erb:
 
V modrém štítě je stříbrné kosmé břevno se dvěma modře oděnými předloktími se spojenýma holýma rukama, horní předloktí má bílou krajkovou manžetu, spodní má hnědou kožešinovou výložku a je zdobeno zlatým vyšíváním. Břevno je doprovázeno šesti zlatými včelami (nahoře 2,1 a dole 1,2). Na štítě spočívají dvě korunované přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední stříbrné, zadní modré, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící mezi oběma tlapami zlatou hvězdu, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem je modrá páska s devizou „Durch Ausdauer zum Ziel“ psanou zlatým gotickým písmem.
 
Císař František Josef I. později povýšil na základě řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze 17. dubna 1882 Eduarda rytíře z Fennheimu, sekčního šéfa na říšském ministerstvu financí, do stavu svobodných pánů. Listinou z 27. května 1882 získal predikát svobodný pán (Freiherr von) a vylepšený erb:
 
Modrý štít se stříbrným kosmým břevnem v němž jsou dvě spojené pravice v modrém rukávu, horní pravice má krajkový lem, spodní je lemována hnědou kožešinou a je vyšita zlatou šňůrou, břevno je po stranách doprovázeno šesti zlatými včelami (2,1,1,2). Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě křídla, přední stříbrné, zadní modré, přikrývadla modro – stříbrná; II. dva rohy, pravý dělený stříbrno – modře, levý zlato – modře mezi nimi zlatá hvězda, přikrývadla modro – stříbrná, modro – zlatá; III. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, přikrývadla modro – zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červeným jazykem stojící na bronzové arabesce, na níž visí modrá páska se zlatou devizou „Durch Ausdauer zum Ziel“ psanou gotickým písmem.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com