Uchatius, Joseph von

Joseph Uchatius se narodil roku 1809 ve Wiener Neustadt. 8. března 1826 rukuje jako podkanonýr ex propriis k 2. pluku pěšího dělostřelectva, 26. května 1828 se stává kanonýrem a 21, prosince 1828 bombardýrem u bombardýrského sboru, kde 1. června 1833 povyšuje na ohněstrůjce a 11. června 1839 na vrchního ohněstrůjce. 26. března 1844 je spolu s povýšením na podporučíka přeložen k 2. pluku polního dělostřelectva, 1. května 1848 přechází k posádkovému dělostřeleckému okrsku v Lembergu. 1. září 1848 je povýšen na nadporučíka a převelen k 5. pluku polního dělostřelectva. 1. prosince 1850 se dostává k 7. praporu pevnostního dělostřelectva, spolu s povýšením na hejtmana 2. třídy je 1. srpna 1851 umístěn k pražskému dělostřeleckému okrsku a 1. listopadu 1851 k vídeňskému dělostřeleckému okrsku. 1. srpna 1854 nastupuje jako hejtman 1. třídy u dělostřeleckého štábu. Roku 1849 se účastnil blokády Benátek, kde spolu se svým bratrem Franzem prováděl bombardování povstalců pomocí horkovzdušných balonů a v noci z 3. července řídil z paluby parníku Vulcano ostřelování pevnosti San Felice. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. května 1856 jej císař František Josef I. vyznamenal Řádem Železné koruny III. třídy, na jehož základě jej 23. ledna 1857 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém na zeleném trávníku proťatém cestou vedoucí přímo k bráně stojí budova vídeňského Arsenalu, která má cimbuří, vícero pater, věž po každé straně brány a vyvýšenou hlavní věž, která má na každém okraji hlásku a mezi nimi doleva vlající černozlatý praporec na černé, svisle postavené žerdi. Vlevo je v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě jsou dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí černá orlice s červeným jazykem, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá.

Roku 1848 se oženil s Theresií Partsch.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com