Uchatius, Franz von

Franz Uchatius se narodil 20. října 1811 v Theresienfeldu v Dolních Rakousích. 5. srpna 1829 vstoupil jako kadet podkanonýr k 2. pluku polního dělostřelectva, kde se stává 11. května 1830 kanonýrem. Od 1. listopadu 1830 je bombardýrem u bombardýrského sboru, 16. března 1831 je povýšen na ohněstrůjce. Hodnosti poručíka dosahuje 11. července 1843, kdy je převelen k posádkovému dělostřeleckému okrsku ve Vídni. 1. listopadu 1848 je povýšen na nadporučíka a přeložen k 3. pluku pěšího dělostřelectva, 1. května 1851 se jako hejtman 2. třídy vrací k posádkovému dělostřeleckému okrsku ve Vídni. 1. listopadu 1851 je umístěn v dělostřelecké zbrojnici, kde 16. srpna 1853 získává hodnost hejtmana 1. třídy. 1. srpna 1853 přechází k výzbrojnímu velitelství č. 17, 1. prosince 1860 k výzbrojnímu velitelství č. 1 a tam se stává 11. prosince 1860 majorem. K 17. výzbrojnímu velitelství se vrací 2. dubna 1861, 13. srpna 1863 dosahuje hodnosti podplukovníka a 8. února 1867 plukovníka. 1. července 1867 se dostává k výzbrojnímu velitelství č. 15, 1. července 1871 jmenován velitelem zbrojní továrny při dělostřeleckém arzenálu. 1. listopadu 1874 získává hodnost generálmajora. Během vojenské kariéry se účastnil obléhání Vídně v říjnu 1848 a následujícího roku obléhání Benátek, kdy použil horkovzdušných balonů k bombardování povstalců. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. května 1856 jej císař František Josef I. vyznamenal Řádem Želené koruny III. třídy. Na jejím základě jej listinou danou ve Vídni 23. ledna 1857 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von Uchatius a erb:

Ve štítě je modré kosmé břevno se třemi stříbrnými hvězdami za sebou provázené nahoře černým Martovým znamením a dole v červeném dovnitř obrácenou obrněnou pravou paží držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný kůň, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě rozevřená křídla, pravé červené, levé zlaté, mezi nimi spočívá paže ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. listopadu 1875 císař Franzi rytíři von Uchatius udělil komandérský kříž Řádu sv. Štěpána, na jehož základě jej listinou danou ve Vídni 6. února 1876 povýšil do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb:

Ve štítě je černé kosmé břevno se zlatou zezadu nabíjenou dělovou hlavní provázené nahoře ve zlatě černou metalurgickou značkou pro železo a dole do středu obrácenou pravicí v brnění se zlatými okraji plátů držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé zlato – červeně, mezi nimi vyniká obrněná ruka svisle držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červenými jazyky na bronzové arabesce.

4. června 1881 spáchal ve Vídni sebevraždu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com