Ubaldini z Torreferma

Hugo (Ugo Sebastiano Pietro Giuseppe) Ubaldini se narodil 29. března 1859 v Canfanaru v Přímoří. Po vystudování C. k. technické vojenské akademie ve Vídni byl 18. srpna 1878 povolán v hodnosti poručíka k ženijnímu pluku č. 2, v jehož řadách se zúčastnil okupace Bosny a Hercegoviny. Po absolvování vyššího ženijního kursu v roce 1884 se pohyboval střídavě u generálního štábu a u armády. Roku 1900 byl jmenován plukovníkem a šéfem generálního štábu vojenského velitelství v Zadaru a o čtyři roky později velitelem pěšího pluku č. 57. 1906 byl povýšen na generálmajora a tři a půl roku velel 1. horské brigádě v Mostaru a pak 9. pěší divizi v Praze. V této funkci byl roku 1910 povýšen na polního podmaršálka. Na vlastní žádost byl roku 1911 po 33 letech služby zproštěn velení a od 1. ledna 1912 byl poslán na dovolenou s čekacím platem. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. června 1914 ho císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu a diplomem ze dne 3. srpna 1914 mu udělil titul Edler (šlechtic), predikát von Torreferma (z Torreferma) a erb:

V zeleném štítě jsou dvě stříbrná břevna, mezi nimi nízká zlatá věž proražená bránou a oknem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zelená křídla se dvěma stříbrnými břevny, mezi křídly zlatá hvězda.

Hugo Ubaldini se 3. února 1883 oženil s Marií Retti rozenou Rubini, která mu 11. prosince téhož roku porodila syna Vita (Floriana Athanasia), který pokračoval v otcových stopách. Sloužil u zákopnického prasporu č. 2 a od roku 1911 byl přidělen ke generálnímu štábu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com