Tyblern

Kryštof Ignác Tybelius pocházel z Nového Města pražského, ale není vyloučeno, že jeho rodina měla kořeny v České Lípě. Na pražské univerzitě studoval od roku 1645 filozofii a od roku 1647 práva, kde později dosáhl licenciátu. Při švédském útoku 26. července 1648 byl zaskočen na Malé Straně, podařilo se mu ale dostat na Staré Město, kde vstoupil do studentské legie. Sloužil jako mušketýr v osmém oddíle desátníka Luby (později Hotovetcia) a v jeho řadách zůstal až do konce obléhání. Po uzavření míru sloužil několik let při uherské kanceláři a dne 10. srpna 1658 byl povýšen do uherského šlechtického stavu. Po tureckém vpádu do Uher a na Moravu roku 1663 byl Tybelius vyslán jako císařský posel z Vídně do Brna a odtud do Trenčína, přičemž splnil nejen svěřený úkol, ale významně též přispěl k lepšímu opevnění Trenčínského hradu. Po návratu do Vídně se imatrikuloval na zdejší univerzitě a vstoupil do studentské legie zřízené pro případ, že by Turci oblehli hlavní město. Později se usadil v Praze, dosáhl hodnosti doktora práv a byl jmenován zemským advokátem v Království českém. Dne 21. května 1667 mu byl uherský vladycký stav rozšířen na české země a místo dosavadního příjmení obdržel predikát z Tyblern (též z Tejblern) a byl mu polepšen erb:

Zlato-modře čtvrcený štít s černým srdečním štítkem, na kterém je zlatá litera L. V prvním a čtvrtém poli od dělící čáry vyniká půl černého orla, v třetím a čtvrtém se vidí dvě zlatá břevna. Klenotem na korunované turnajské přilbě s černo-zlatými přikrývadly dva rohy, pravý černo-zlatě, levý zlato-černě, dělený. Mezi nimi tři pera - modré, zlaté a černé.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com