Tschiggfrey von Rauendorf

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. května 1918 císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu Hermanna Tschiggfreye narozeného 19. dubna 1860 v Naudersu v Tyrolích, doktora práv, dvorního radu na odpočinku a provozního ředitele privilegované Košicko-bohumínské dráhy. Listinou danou ve Vídni 1. listopadu 1918 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Rauendorf a erb:

Zvýšeně dělený štít. Nahoře je ve zlatě cválající černý kůň dštící z nozder páru. Dole v červeném je stříbrná hora pokrytá ledovcem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem jsou dvě složená červená křídla, mezi nimi vyniká obrněná paže držící v holé pěsti tři růže na zelených olistěných stoncích. Pod štítem se vine stříbrná páska s červenou devizou DEUTSCH UND TREU.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com