Trmanus z Ostravy

Zakladatel rodu Pavel Daniel Trmanus (též Termanus), měšťan Nového Města pražského, byl v neklidných časech počátku 17. století jednou z opor katolické strany. Již za stavovského povstání stál věrně za Habsburky a byl stavy pronásledován. Po Bílé hoře byl vítězi odměně. Na Novém Městě pražském postupně zastával řadu úřadů a nakonec se stal i zdejším primátorem. V letech 1627–28 pak pomáhal komisařům zřízeným v pražských městech v provádění reformace.

Za saské okupace Prahy roku 1631 z města uprchl a stejně jako při Banérově vpádu roku 1639 utrpěl velké škody na majetku. Roku 1648 byl novoměstským primátorem a hejtmanem od roku 1635 setniny čtvrti sv. Štěpána a později první setniny řemeslníků. Při hájení města osvědčil svou statečnost, navíc poskytl ze svých prostředků i dříví a smolu, a když se začalo obráncům nedostávat střelného prachu, umožnil jim využívat jeho zásob a navíc i něco vydlužil. Za statečné chování i dlouholeté služby byl 15. května 1649 povýšen do českého vladyckého stavu s predikátem z Ostravy a byl mu udělen erb:

V červeném štítě stříbrná, dělostřelbou poškozená hradební zeď s cimbuřím. Na prostřední stínce sedí doleva otočená stříbrná holubice se zelenou olivovou ratolestí v zobáku, nad kterou se vidí zelený vavřínový věnec držený rukou vynikající z oblaků v levém horním rohu štítu. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbnými a černo-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři praporce (prostřední modrý se zlatou korunovanou iniciálou F III, pravý zlatý s černým dvojhlavým orlem s červeným štítkem se stříbrným břevnem na prsou, levý pak červený s českým lvem), mezi kterými se vidí dva rohy - pravý červený a levý stříbrný.

Pavel Daniel se oženil s Evou, vdovou po Jindřichu Zahrádkovi z Turova, která mu věnem přinesla dům č.p. 361 U Koutků ve Zderazské čtvrti Nového Města pražského (roku 1631 měl 1300 kop míšeňských). Dále v této čtvrti vlastnil od roku 1637 dům č.p. 343, který následujícího roku prodal za 67 kop míšeňských. Ve čtvrti sv. Štěpána držel dům čp.. 669 U Bakovských, jež výhodně koupil roku 1623 za 2100 kop míšeňských a roku 1648 jej postoupil synu Pavlovi. Od roku 1647 vlastnil tamtéž domy čp. 591 U Bylinských v hodnotě nejméně 500 kop míšeňských, čp. 592 U Stojespalů za 60 zl. a čp. 593 U Kárů, který držel spolu se synem Jiřím Michalem.

Jeho syny byli Pavel a Jiří Michal. Jiří Michal byl od listopadu 1644 posluchačem filozofie na pražské univerzitě, ale studium zřejmě nedokončil. Později se stal starším pořádku nákladnického a roku 1651 koupil za 2600 kop míšeňských novoměstský dům čp. 796 Na haldě či U Holovských. V letech 1681–1707 je Jiří Michal připomínán jako novoměstský radní, v letech 1703–25 byl další člen rodu, Jan, nejstarším radním Nového Města pražského.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com