Trenkwald

U příležitosti třetí mezinárodní umělecké výstavy ve Vídni povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. března 1895 Josefa Mathiase Trenkwalda, profesora Akademie výtvarných umění, narozeného v Praze 13. března 1824 (+Perchtoldsdorf  28. července 1897) do šlechtického stavu. Listinou ze dne 9. května 1895 udělil Josefu Mathiasi von Trenkwald erb:

V černém štítě je ondřejský kříž provázený nahoře hvězdou, po stranách a dole štítkem, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com