Trajcsik

Listinou danou ve Vídni 23. září 1761 povýšila císařovna Marie Terezie Adama Trajcsika do uherského šlechtického stavu a udělila mu erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, v levé zlatý věnec; lev je v obou horních rozích provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 45. kötet, 585-587 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com