Touzet von Treuenzwölf

Nejvyšším rozhodnutím z 11. prosince 1895 povýšil císař František Josef I. Eugenii Touzetovou (1828-1902), guvernantku své vnučky arcivévodkyně Alžběty, ad personam do šlechtického stavu. Listinou z 24. ledna 1896 jí byl udělen predikát šlechtična/Edle von Treuenzwölf a erb:

Černo-zlatě čtvrcený štít. V první poli zlaté Boží oko, ve druhém a třetím stříbrná růže se zlatým semeníkem a zelenými okvětními lístky, ve čtvrtém zlatá zavřená kniha. Na štítě stojí korunovaná turnanská přílba s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černý orel se zlatou zbrojí a červenými jazyky. Pod štítem je stříbrná páska s černým heslem DEO HONOR.

Roku 1900 císař Eugenii udělil ještě Alžbětin řád II. třídy. Zemřela o dva roky později ve Vídni. Její jediný syn žil ve Francii a byl důstojníkem námořnictva.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com