Tóth de Kapuvár

Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem u Trutnova a Rubínovic roku 1866 povýšil 21. března 1907 císař František Josef I. Bélu Tótha, penzionovaného plukovníka domobrany, spolu se synem Bélou Károlyem vzešlým z manželství s Amálií Boross, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát kapuvári (de/von Kapuvár) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je zlatý kříž.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 736, 779-781 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com