Tőry

Císař František Josef I. povýšil 11. února 1911 do uherského šlechtického stavu Gusztáva Tőryho (*1856, +30. října 1925), státního tajemníka na uherském ministerstvu spravedlnosti, spolu s dcerami Arankou provdanou za Ferencze Darányiho a Edith provdanou ze Ernőho Gschwindta de Győr vzešlými z manželství s Arankou Burián, a jeho mladší bratry Emila Tőryho (*Pešť 17. dubna 1863, +Budapešť, 31. května 1928), soukormého vysokoškolského profesora a architekta, spolu se syne Tiborem a dcerou Blankou vzešlými z manželství s Margit Kollerich de Ó-Becse, a Józsefa (*15. dubna 1865, +1929), sekčního šéfa na uherském ministerstvu spravedlnosti, spolu se synem Miklósem a dcerou Márií Magdolnou vzešlými z manželství s Márií Hegedűs, a udělil jim erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém tři zlaté zvrácené podkovy (1,2). 2. a 3. ve stříbře dvě modré lilie pod sebou. 4. v modrém dvě zlaté hvězdy pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsoui dvě složená křídla, přední modré, zadní stříbrné.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 255, 401-403 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com