Török de Harasztos

Listinou danou ve Vídni 6. února 1911 císař František Josef I. potvrdil Kálmánu Törökovi, plukovníku zeměbrany, spolu se synem Elemérem a dcerami Piroskou a Magdou Irmou vzešlými z manželství s Lenke Kovács, potvrdil staré uherské šlechtictví, predikát harasztosi (de/von Harasztos) a erb:

V modrém štítě jdou středem tři kosmé stříbrné pruty provázené v rozích dvěma zlatými osmihrotými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro –stříbrnými přikrývadly. Klenotem je doleva obrácená obrněná pravá paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Listinou danou ve Vídni 9. ledna 1913 císař potvrdil s prominutím taxy staré šlechtictví, predikát harasztosi a erb Vilmosi Törökovi, soudnímu vedoucímu kanceláře pozemkových knih.

Királyi Könyvek, 72. kötet,  255, 495, 496, 701 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com