Töpfer z Willisfelsu

Leopold Töpfer se narodil roku 1844 v Oseku v Čechách. Do rakouské armády vstoupil 11. prosince 1862 k raketovému pluku, u něhož však sloužil jen do března 1863. Pak nastoupil k pěšímu pluku č. 36 jako kaprál. S tímto plukem se účastnil jako podporučík italského tažení v roce 1866 a s nepřítelem se střetl v bitvě u Custozzy. 8. ledna 1879 byl už jako nadporučík jmenován instruktorem pro vzdělávání jednoročních dobrovolníků. Ve stavu 36. pluku setrval do konce roku 1882, kdy byl v hodnosti hejtmana II. třídy přeložen k pěšímu pluku č. 92. Jakožto hejtman I. třídy byl 1. května 1895 přidělen k místnímu velitelství v Praze. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji byl listinou z 19. prosince 1898 povýšen do šlechtického stavu, byl mu udělen titul Edler, predikát von Willisfels a erb:

V černém štítě pod červenou hlavou se dvěma zkříženými stříbrnými meči je prohnutá zlatá krokev provázená třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé děleno stříbrno – červeně, levé zlato – černě, mezi nimi vyniká stříbrně obrněná paže držící stříbrný meč.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com