Tomaschek

Listinou danou ve Vídni 15. června 1858 povýšil císař František Josef I. na základě Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem z 18. srpna 1857 a diplomem z 29. září 1857 Eduarda Tomascheka narozeného v Matzen v Dolních Rakousích roku 1810, ministerského radu na ministerstvu kultu a vyučování, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém je zlatý antonínský kříž. Dole v červeném je stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené modro – zlatě, levé opačně, mezi nimi vyniká kříž ze štítu, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou PERSEVERANTIA.

Za mimořádný výkon služby ve válečném čase roku 1866, za nějž mu bylo 17. ledna 1867 vysloveno nejvyšší uspokojení, byl Eduard Ritter von Tomaschek nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. října 1867 povýšen do stavu svobodných pánů. Diplom byl vydán ve Vídni 28. března 1868, byl jím udělen predikát Freiherr von a polepšen erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com