Tolnai de Vágujhely

Císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 15. června 1910 Arnolda Tolnaie, chargé d’affaires-ředitele Uherské tabákové obchodní a.s., spolu se syny Győzőem Ernőem a Károlyem Erikem a dcerou Ernou vzešlými z manželství s Annou Pick, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát vágujhelyi (de/von Vágujhely) a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě je vykořeněná tabáková rostlina se zelenými listy a červenými květy. 2. v modrém v horní polovině zlatá lilie, ve spodní dvě zlaté včely. 3. v modrém pluje po přirozeném moři dvojstěžňová plachetnice o čtyřech plachtách. 4. v červeném na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrnou motyku na zlaté násadě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem je paže z poloviny oblečená do stříbrného rukávu držící tabák ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 193-194, 325-327 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com