Tolnai de Pasarét

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Budapešti 11. ledna 1907 Antala Tolnaie, ředitele účtárny na uherském ministerstvu spravedlnosti, spolu se synem Ödönem Istvánem vzešlým z manželství s Márií Litetzki, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát pasaréti (de/von Pasarét) a erb:

Pod červenou hlavou se zlatou hvězdou je v modrém štítě na zeleném trojvrší zlatá koruna a na ní spočívá červeně oděná paže držící stříbrný husí psací brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 690, 740-742 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com