Todeschi von Löwenfels

Latinsky psanou listinou danou v Praze 6. října 1608 udělil císař Rudolf II. Matthiovi Thodeskymu predikát de Lewenfels a erb:

V černém štítě jsou na skalnatém trojvrší dva lvi přirozených barev držící předními tlapami mezi sebou stříbrnou kouli. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé zlato - černě.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com