Tochtermann von Treumuth

Za statečné chování během francouzského a poté pruského obléhání Prahy, kdy sloužil jako místokapitán měšťanské setniny a pak za posílání zpráv během okupace Prahy, povýšila císařovna Marie Terezie listinou danou ve Vídni 28. srpna 1748 Aloysia Jacoba Tochtermanna, měšťana a ředitele šestipanského úřadu Starého Města pražského, do českého šlechtického stavu, udělila mu predikát von Treumuth a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě obrněná paže s mečem. 2. v červeném stříbrná číslice 3 (Treu - věrná). 3. v zeleném zlatá iniciála M (Muth – mysl). 4. ve stříbře věž s červenou střechou. Na štítě spočívá přílba s červeno – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí obrněný muž držící v pravici meč. jemuž visí kolem krku zlatý řetěz se zlatou medailí.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com