Titzenhoffer

Listinou danou ve Vídni 22. března 1715 povýšil císař Karel V. Friedricha Leopolda, Heinricha Gottlieba a Ernsta Wilhelma bratry Titze, syny radního sekretáře města Vratislavi Christiana Titze, do českého rytířského stavu, povolil jim odložit příjmení, udělil predikát von Titzenhoffer a erb:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými hvězdami je ve zlato – červeně šikmo děleném štítě lev střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je modré křídlo se zlatou hvězdou.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com