Tišnova, z

Ondřej z Tišnova získal (neznámo kdy) erb od císaře Fridricha III.:

Ve stříbrném štítě je zlatá orlice s černými křídly. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí orlice ze štítu.

Po smrti Ondřeje z Tišnova přenesl král Ferdinand I. listinou danou ve Wiener Neustadtu 17. ledna 1541 erb na jeho příbuzné Martina a Šimona bratry z Tišnova.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 46, 49.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com