Tiepolt

Listinou danou ve Vidní 26. dubna 1696 povýšil císař Leopold I. do českého rytířského stavu Frantze Tiepolta, sekretáře při vrchním úřadu Slezského vévodství, udělil mu predikát von a polepšil erb:

V modrém štítě je snížená stříbrná krokev provázená čtyřmi zlatými hvězdami (2,2), na její špici spočívá hrotem doprava obrácená šavle se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá turnajská přílba s modrou točenicí a s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající obrněná paže držící šavli ze štítu.

Listinou danou ve Vídni 5. června 1705 povýšil císař Josef I. Frantze von Tiepolt do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Wohlgebohrn a polepšil mu erb:

Polepšení spočívalo v záměně točenice korunou.

Listinou danou ve Vídni 29. listopadu 1707 získal Frantz svobodný pán von Tiepolt říšský stav svobodných pánů.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com