Teubner z Trauttenbachu/Kraus z Trauttenbachu

Wenzel Ulrich Teubner získal doktorát z teologie ve Štýrském Hradci. 8. září 1616 ho pražský arcibiskup Jan Lohelius ustanovil děkanem v Zákupech. Po Bílé Hoře byl společně se Zdeňkem z Kolovrat jmenován reformačním komisařem pro Boleslavský kraj. Od 13. listopadu 1629 až do své smrti 11. května 1640 byl kanovníkem kapituly sv. Víta v Praze a rádcem kardinála Harracha. Palatin Jaroslav Bořita z Martinic jej spolu s jeho příbuzným Wenzelem Krausem povýšil do šlechtického stavu, udělil jim predikát von Trauttenbach a polepšil erb.

Čtvrcený štít se srdečním štítkem. Ten je modro - červeně kosmo dělený se stříbrnou holubicí se zeleným vavřínovým věncem na hlavě držící v zobáku zlatý prsten. 1. a 4. v červeném je stříbrná krokev. 2. a 3. v černém je stříbrná šikmá řeka provázená dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a černo - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo - zlatě, levé stříbrno - červeně, mezi nimi dvě zlaté hvězdy pod sebou.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com