Tersch

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. října 1910 císař František Josef I. povýšil Josepha Tersche narozeného roku 1853 v Týnci u Janovic nad Úhlavou, viceprezidenta zemského finančního ředitelství v Praze, do rytířského stavu. Diplomem ze dne 9. února 1911 udělil Josephu rytíři von Tersch erb:

Polcený štít. Vpravo je v modrém stříbrná růže, vlevo ve stříbře modré břevno. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré s růží ze štítu, zadní stříbrné; II. dvě složená křídla, přední stříbrné s modrým břevnem, zadní modré. Pod štítem se vine stříbrná páska s modrou devizou PRO DEO, IMPERATORE ET PATRIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com