Teller z Borsodu

Joseph Teller, rodák z uherského Diósgyőru vstoupil do rakouské armády 20. února 1850 jako kadet 29. řadového pěsího pluku. Účastnil se válečných tažení roku 1859 a 1866. Při druhém z nich byl u Starého Rokytníku těžce raněn. 15. listopadu 1866 byl jmenován skutečným hejtmanem 1. třídy, od 22. dubna 1875 sloužil u královské uherské tělesné gardy jako rytmistr 1. třídy. 16. června 1881 ho císař František Josef I. povýšil za více jak třicetiletou službu v armádě do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Borsod a erb:

V modro – červeně polceném štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem, přední levou tlapou červenou, v pravé přední tlapě držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com