Telkes de Kelenföld

Listinou danou ve Vídni 17. září 1907 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Simona Telkese, vrchního účetního radu na ministerstvu obchodu a rytíře řádu Františka Josefa, spolu se syny Dezsőm, Ernőm, Aladárem a Bélou a dcerami Ilonou, Ibolyou, Magdou a Norou vzešlými z manželství s Márií Szennert, udělil jim predikát kelenföldi (de/von Kelenföld) a erb:

V červeném štítě je na zeleném trojvrší zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém předním pařátu stříbrný brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com