Taussig von Bodonia

Na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. května 1854 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 8. března 1855 doktora medicíny Gabriela Taussiga, komorního lékaře velkovévody toskánského, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Taussig von Bodonia a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém jsou dva propletené zlaté trojúhelníky (nepopsáno jako Davidova hvězda). 2. v červeném ohlížející se vzlétající stříbrná holubice, držící v zobáku zelenou ratolest. 3. v červeném kosmo položená Aeskulapova hůl s pěti suky ovinutá zpět hledícím zeleným hadem. 4. v modrém vyniká ze spodního okraje štítu stříbrná, černě spárovaná věž prolomená černou bránou a zakončená jehlancovitou střechou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou  devizou VIVITE FORTES.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com