Taussig

Císař František Josef I. povýšil Theodora Taussiga, ředitele privilegierte allgemeine Boden-Credit-Anstalt, správního radu privilegierte österreichische Nordbahn a burzovního radu, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze 13. července 1879, na základě řádových statut do rytířského stavu. Listinou z 22. prosince 1879 následně obdržel predikát rytíř (Ritter von) a erb:
 
Zlatý štít s modrým hrotem, ve kterém pluje na otevřeném moři trojstěžník s napjatými plachtami, na jehož stěžních jsou bílo-červeně dělené vimpely a na zádi bílo-červeně dělená vlajka. Z hrotu vyrůstá do zlatých polí černý orel s červenými jazyky. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Na pravé s černo-zlatými přikrývadly jsou zavřená křídla, přední černé se třemi zlatými mincemi (2:1), zadní zlaté. Z levé přílby s modro-stříbrnými přikrývadly vyrůstá stříbrný dvojocasý lev držící v pravé tlapě pět zlatých obilných klasů.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com