Taubes z Lebenswarthu

Císař František Josef I. povýšil Johanna Taubese, doktora lékařství, plukovního lékaře, rytíře bavorského řádu Sv. Michala, bádenského řádu Zähringerského lva, württemberského řádu Koruny, hesenského Ludvíkova řádu I. třídy, pruského řádu Červené orlice III. třídy, císařského a královského radu a rytíře řádu Železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen kabinetním listem z 18. dubna 1849 za jeho hrdinské chování během bouří ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1849, na základě řádových statut do rytířského stavu. Listinou z 18. ledna 1850 mu byl udělen predikát rytíř Taubes z Lebenswarthu (Ritter Taubes von Lebenswarth) a erb:
 
V modrém štítě kosmé zlaté břevno se třemi červenými šikmými břevny, na každém je jeden zlatý trojlist. Břevno je v horním a dolním poli provázeno stříbrnou hvězdou. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Z pravé s červeno-zlatými přikrývadly vyrůstají tři pera, zlaté mezi červenými, z levé s modro-stříbrnými přikrývadly pak pak také tři pera, stříbrné mezi modrými.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com