Taar

Listinou vydanou ve Vídni 9. července 1835 císař Ferdinand I. povýšil Franciska Taara, rytmistra husarského pluku Král sardinský, za třicetiletou službu v armádě s účastí v bitvě u Rábu roku 1809, kde byl postřelen, a v bojích mezi Tolentinem a Maceratou v roce 1814, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě na zeleném trávníku červená kvádrová věž s cimbuřím o čtyřech stínkách, zavřenou branou a dvěma okny vedle sebe. 2. a 3. v modrém na zelené půdě (pahorku) do středu obácený stříbrný lev s červeným jazykem držící tureckou šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 271-274 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com