Supanchich von Haberkorn

Johann Supanchich se narodil roku 1770 v Traiskirchen. 1. ledna 1788 byl odveden k banovinskému hraničnímu pluku č. 10 jako plukovní kadet, 1. března 1789 se stává c. k. řádným kadetem, 1. ledna 1790, povyšuje na prapočíka, 1. října  1796 se stává podporučíkem. Na nadporučíka je povýšen 1. února 1799. Dne 7. února 1809 se stal kapitán-poručíkem, čímž jeho kariéra vyvrcholila. Od 1. listopadu 1809 působil u sluinského hraničářského pluku č. 4 a od 1. dubna 1809 pak u pěšího pluku č. 48.

Ihned po svém narukování se v letech 1788 a 1789 zúčastnil války s Osmanskou říší, od roku 1796 pak bojoval s republikánskou Francií. Účastní se bitev u Lodi, Castiglione, Campory, Rivoli, Calliana a Bassana a je při obležení Mantovy. Při taženíroku 1805 shromáždil oddíly rozprášené při výpadu nepřítele z Verony a úspěšně se ujal velení předvoje na levém křídle.

Kvůli zdraví podlomenému vojenskými útrapami byl 16. srpna 1811 penzionován. Ale již 1. ledna 1813 se vrátil do služby, byť nikoli bojové. Byl přidělen k výstrojnímu skladu ve Štýrském Hradci, odkud byl 16. července 1813 převelen ke skladu ve Stockerau a 16. března 1815 opět do Štýrského Hradce.

Listinou danou ve Vídni 23. září 1820 jej císař František I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Haberkorn a erb:

V modrém štítě jsou dvě zúžená stříbrná kosmá břevna, mezi nimi tři zlaté hvězdy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vzlétající černá orlice s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com