Stransky (1889)

Emanuel Stransky se narodil 13. března 1838 v Borové u Chotěboře. Do rakouského vojska byl odveden ze třetího ročníku inženýrské školy na pražské polytechnice 9. dubna 1859 k pěšímu opluku č. 21. 1. února 1860 byl přeložen k pěšímu pluku č. 75, 23. dubna 1862 je kadetem-šikovatelem, 25. srpna téhož roku je povýšen na poručíka 2. třídy. Poručíkem 1. třídy se stává 30. dubna 1866, 9. července 1866 je povýšen na nadporučíka. 1. října 1869 je přeložen k pěšímu pluku č. 14. 1. listopadu 1872 je jmenován podintendantem II. třídy a přeložen k vojenské intendantuře v Záhřebu. 1. ledna 1874 je přidělen k technicko-administrativnímu vojenskému výboru, kde působí jako asistent v intendančním kurzu a absolvuje Chemicko-technologickou vysokou školu ve Vídni, v lednu 1877 je jmenován proviziorním, v říjnu 1877 definitivním profesorem intendančníhio kurzu. 15. října 1878 je povýšen na vojenského podintendanta I. třídy a 13. září 1879 je přidělen do císařovy vojenské kanceláře, 20. prosince 1881 je jmenován dvorním sekretářem a 26. dubna 1887 sekčním radou. V letech 1859 a 1866 se zúčastnil tažení v Itálii a bojoval v bitvě u Custozzy. 14. září 1874 se oženil s Marií Zellhofer, s kterou měl syna Rudolfa Johanna Leopolda Mariu (*24. června 1877) a dceru Marii (*17. července 1879). Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. června 1889 jej císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu a diplomem z 21. července 1889 udělil Emanuelu von Stransky titul Edler a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném rostoucí stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem. Dole je ve stříbře červené kosmé břevno s mečem se zlatým jilcem a záštitou provázené nahoře červenou hvězdou, dole červenou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com