Sprung

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 7. dubna 1881 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 29. prosince 1882 do rytířského stavu Franze Sprunga narozeného roku 1815 v Gradenbergu ve Štýrsku, výkonného ředitele akciové společnosti Innerberger Hauptgewerkschaft, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Ve štítě je červená špice s přirozenou jedlí na zlatém trojvrší provázená vpravo v černém zlatým panterem dštícím plameny z tlamy a uší, vlevo ve zlatě černým stavěčem s červeným jazykem a zlatým obojkem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – červenými, zlatě podšitými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí panter ze štítu; II. Dvě složená černá křídla se zlatým břevnem, na předním jsou na břevnu zkřížená černá hornická kladiva.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com